Türkçe       English
Amaç ve Kapsam


AMAÇ ve KAPSAM

Mikrobiyoloji Bülteni, Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Mikrobiyoloji Bülteni'nin hedefi, tıbbi ve klinik mikrobiyoloji alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, kısa bildiri ve raporlar, olgu sunumları, editör görüşü, editöre mektup ve eğitim amaçlı diğer bilimsel yazılar da kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe olan ve kapsamlı İngilizce özet kısmı içeren Mikrobiyoloji Bülteni, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir. Mikrobiyoloji Bülteni'nin hedef kitlesi, tıbbi/klinik mikrobiyoloji uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve ilgili konularda uzmanlık eğitimi alan araştırıcılardır.

Mikrobiyoloji Bülteni, SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, CLARIVATE ANALYTICS, MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, EMBASE, RESEARCHGATE, GENAMICS, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK/ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenmektedir.

Abone İşlemleri

Mikrobiyoloji Bülteni, Ankara Mikrobiyoloji Derneği üyelerine, birçok sağlık kuruluşuna ve üniversite kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergiye abone olmak isteyenler, editör yardımcılarına başvurmalıdır.

Editör : Prof. Dr. Özgen Eser
Adres : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
    Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
    Sıhhiye Ankara
Telefon : 0312 305 1562
E-Posta : ankaramikrobiyoloji@yahoo.com.tr
ankara.mikrobiyoloji@gmail.com
Web Sitesi : www.ankaramikrobiyoloji.org.tr

Aidatlar için banka bilgileri:
Banka adı : Yapı Kredi Bankası, Hacettepe Şb., Ankara
Hesap adı : Ankara Mikrobiyoloji Derneği
IBAN No : TR06 0006 701 00000007 1095946

Baskı İzinleri ve Reklam

Baskı izinleri için başvurular Editöre yapılmalıdır. Ancak Ankara Mikrobiyoloji Derneği, kanunen "Kamu Yararına Dernek" kapsamında olduğundan reklam alamamaktadır.

Editör : Prof. Dr. Özgen Eser
Adres : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
    Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
    Sıhhıye 06100, Ankara
Telefon : 0312 305 1562
E-Posta : eser.ozgen@gmail.com
    ankaramikrobiyoloji@yahoo.com.tr
    ankara.mikrobiyoloji@gmail.com

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi kısmına dergi sayfalarından ve www.ankaramikrobiyoloji.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Materyal Sorumluluk Reddi

Mikrobiyoloji Bülteni'nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcının görüşü değildir. Ankara Mikrobiyoloji Derneği, yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.